Formularz rejestracyjny


Dane osobowe
ImięNazwiskoData urodzenia
TelefonAdres e-mailPowtórz adres e-mail
HasłoPowtórz hasło
Zgoda na przetwarzanie danych (wymagana)
Zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych
Wypełnienie pól oznaczonych kolorem żółtym jest wymagane.
CV
Plik zawierający CV (Przyjmowane są pliki z rozszerzeniem PDF, DOC, DOCX, RTF o rozmiarze do 2 MB).
Plik zawierający list motywacyjny (Przyjmowane są pliki z rozszerzeniem PDF, DOC, DOCX, RTF o rozmiarze do 2 MB).
Prosimy o dodanie w CV stosownej klauzuli:
"Na podstawie art. 23 ust 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (Administratora Danych Osobowych) z siedzibą w Warszawie 02-353, ul.Szczęśliwicka 34, moich danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego."

CV bez stosownych klauzul nie będą rozpatrywane.