Formularz rejestracyjny


Dane osobowe
ImięNazwiskoData urodzenia
TelefonAdres e-mailPowtórz adres e-mail
HasłoPowtórz hasło
Zgoda na przetwarzanie danych (wymagana)
Zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych
Wypełnienie pól oznaczonych kolorem żółtym jest wymagane.
CV
Plik zawierający CV (Przyjmowane są pliki z rozszerzeniem PDF, DOC, DOCX, RTF o rozmiarze do 2 MB).
Plik zawierający list motywacyjny (Przyjmowane są pliki z rozszerzeniem PDF, DOC, DOCX, RTF o rozmiarze do 2 MB).
W przypadku jednorazowego aplikowania na konkretne stanowisko prosimy o dodanie do CV stosownej klauzuli:
"Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (Administratora Danych Osobowych) z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353, moich danych osobowych zawartych w CV, na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacyjnego w Urzędzie Dozoru Technicznego".

Jeżeli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV były wykorzystywane przez Urząd Dozoru Technicznego do dalszych rekrutacji prosimy o zawarcie klauzuli o treści:
"Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (Administratora Danych Osobowych) z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353, moich danych osobowych zawartych w CV, na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacyjnego w UDT. Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym CV w bazie rekrutacyjnej UDT i na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przez Urząd Dozoru Technicznego kolejnych rekrutacji".

Obowiązek informacyjny:
  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353.
  2. Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl).
  3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na potrzeby przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez UDT na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
  4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą pracownicy UDT, których zadaniem będzie ocena doświadczenia zawodowego i kompetencji zawodowych oraz firma Talent Finder Sp. z o.o., pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, która jest Administratorem strony.
  5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z czasem trwania procesu rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od ich przekazania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli ma zastosowanie), prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto posiada Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/ Pana osoby narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

    Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest równoważne z wyrażeniem przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, a zatem nie występują po Pani/ Pana stronie ewentualne konsekwencje niepodania danych, za wyjątkiem rezygnacji z aplikowania o pracę w UDT lub otrzymywania powiadomień o nowych ofertach pracy.